ÖNƏMLİ TARİXLƏR

15-18 yanvar - M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialında BKO-nun Rəhbər Komitəsinin iclası

31 yanvar - hazırlıq məsələləri ilə bağlı yaranmış problemlərin dərc edilməsi

2 fevral - qeydiyyatın başlanması

1 aprel - ölkələrin son qeydiyyat tarixi

8 iyul - müəllim və elmi müşahidəçilərin son qeydiyyat tarixi

8 iyul – şagirdlər və qonaqların son qeydiyyat tarixi, ölkəyə gəlmə və ölkədən getmə ilə bağlı məlumatlar