BKO - 2015 MƏSƏLƏLƏR

Nəzəri məsələlər (rəsmi variantı, PDF)

Nəzəri məsələlər (rəsmi variantı, DOC)

Həlli və dərəcəli sxemləri olan nəzəri məsələlər (rəsmi variant, PDF)

Həlli və dərəcəli sxemləri olan nəzəri məsələlər (rəsmi variant, DOC)

Praktiki məsələlər (rəsmi variantı, PDF)

Praktiki məsələlər (rəsmi variantı, DOC)

Cavabları və dərəcəli sxemləri olan nəzəri məsələlər (rəsmi variant, PDF)

Cavabları və dərəcəli sxemləri olan nəzəri məsələlər (rəsmi variant, DOC)

Məsələlər üzrə statistikası (PDF)

Nəticələrin icmalı (praktiki imtahan, PDF)

Qeyd: Bütün mətnlər ingilis dilində verilib.