ƏVVƏLKİ ICHO-lardan OLAN TAPŞIRIQLAR

Əvvəlki Beynəlxalq Kimya Olimpiadalarından (1968 – 2013)  götürülmüş tapşırıqlar aşağıdakı materiallarda əks olunub: 

BEYNƏLXALQ KİMYA OLİMPİADALARI ÜZRƏ MÜSABİQƏ İŞLƏRİ
Redaktor: Anton Sirota
IChO Beynəlxalq Məlumat Mərkəzi və IUVENTA tərəfindən Bratislavada (Slovakiya) dərc edilib

Material üç cilddə təqdim olunur: 
1. Beynəlxalq Kimya Olimpiadalarından götürülmüş müsabiqə işləri, Cild 1,  1 – 20 IChO, 1968 – 1988, Bratislava, 2008, səh 405 (pdf, 4.3MB)
2.  Beynəlxalq Kimya Olimpiadalarından götürülmüş müsabiqə işləri, Cild 2, 21 – 40 IChO, 1989 – 2008, Bratislava, 2009, səh 734  (pdf, 9MB)
3.  Beynəlxalq Kimya Olimpiadalarından götürülmüş müsabiqə işləri, Cild 3, 41– 45 IChO, 2009 – 2013, Bratislava, 2014, səh 285.(pdf, 5MB)

Ən yaxşı tapşırıqlar (1980-1990) (pdf, 120KB)

Əlavə məlumatları buradan əldə edə bilərsiniz. 

Qeyd: Bütün mətnlər ingilis dilində verilib.