YERLƏŞMƏ

QAFQAZ SPORT HOTELİ
(RƏHBƏRLƏR, MÜŞAHİDƏÇİLƏR)

QAFQAZ KARVANSARAY HOTELİ
(QONAQLAR ÜÇÜN)

HOLIDAY INN HOTELİ
(RƏHBƏRLƏR, MÜŞAHİDƏÇİLƏR VƏ QONAQLAR ÜÇÜN)

 

CRESCENT BEACH & LEISURE RESORT HOTELİ
(ŞAGİRDLƏR ÜÇÜN)

Olimpiadaya qədər və ondan sonra yerləşdirilmə üçün hotellər (PDF, 19.3KB)