RƏHBƏR KOMİTƏ

BEYNƏLXALQ KİMYA OLİMPİADASININ (BKO) RƏHBƏR KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ

1. Dukvan Li, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin sədri, seçkili üzv (Koreya Respublikası)

2. Karlos Kastro-Akuna, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin seçkili üzvü (Kosta-Rika) 

3. İ-Ci Çanq, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin seçkili üzvü (Tayvan)

4. Qabor Maqyarfalvi, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin seçkili üzvü (Macarıstan)

5. Petr Holtshauzer, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin seçkili üzvü (Çexiya Respublikası)

6. Funq Fun Man, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin seçkili üzvü (Sinqapur)

7. Nquyen Tyen Tao, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin üzvü, 2014-cü il təşkilatçı ölkəsinin (Vyetnam) nümayəndəsi

8. İqrar Nəzərov, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin üzvü, 2015-ci il təşkilatçı ölkəsinin (Azərbaycan) nümayəndəsi

9. İqor Sedov, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin üzvü, 2016-cı il təşkilatçı ölkəsinin (Rusiya) nümayəndəsi

10. Vorovan Bantumnavin, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin üzvü, 2017-ci il təşkilatçı ölkəsinin (Tailand) nümayəndəsi

11. Piter Uoters, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin üzvü, sabiq sədri (Böyük Britaniya)  

12. Aleksandr Qladilin, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin kooptasiya olunmuş üzvü (Rusiya)

13. Martin Putala, BKO-nun Rəhbər Komitəsinin kooptasiya olunmuş üzvü (Slovakiya)